Triển lãm tháng 4-2017

Tháng 4 năm nào ở Hà Nội cũng là mùa cao điểm của nghề Triển lãm, với rất nhiều Triển lãm uy tín được tổ chức: VME, Food & Hotel, VITM…

Đặc biệt trong số đó là Triển lãm Du lịch quốc tế VITM. Space đã đồng hành cùng VITM từ mùa đầu tiên, 5 kỳ VITM đã qua, nhiều khách hàng vẫn đi cùng từ những ngày đầu. VITM 2017 đánh dấu một thành công lớn với 12 booths, tổng diện tích gần 500m2. Chỉ trong 3 ngày set-up, nhưng là thành quả của thiết kế và sản xuất hàng tháng trời, với nhiều đêm thiết kế không ngủ.

Thêm 1 lần được nói lời cảm ơn tới Space team.

 photo 17757231_10208564900470357_1894446389461676637_n_zpssv2o0mih.jpg

 photo 17760185_10208564895270227_4763022599603864502_n_zpscva9fkeh.jpg

 photo 17795990_10208564899910343_6834880000537912331_n_zpsvrcvacv5.jpg

 photo 17634430_10208564896910268_566903771363350839_n_zpsefl0bk8x.jpg

 photo 17458269_10208564897190275_2966189072126190501_n_zpsar6ckajs.jpg

 photo 17795728_10208564895190225_8037310456759911535_n_zpsxjuidaat.jpg

 photo 17800067_10208565413403180_4137081019010956967_n_zpsjfnhiapo.jpg

 photo 17799899_10208565413443181_6820786945934918136_n_zpsncynr7bi.jpg

 photo 17796442_10208564897790290_1877245106890670302_n_zpsiv1owkvc.jpg

 photo 17796250_10208564895830241_5864948718854665862_n_zps0wljxgw5.jpg

 photo 17800251_10208565413563184_4998843758594558157_n_zpse5k6nb5a.jpg

Triển lãm VME
 photo 17991819_10208736800287745_621474002686042352_n_zpsdvenflvu.jpg

 photo 18119360_10208736799807733_7350738093628806843_n_zpsympqjd0z.jpg

 photo 18118440_10208736800527751_245305123458248974_n_zps79wcqzkd.jpg

Food and Hotel
 photo 18119309_10208716321935799_6955467483508337106_n_zpshhygtq55.jpg

 photo 18118970_10208716321975800_1751714223357025522_n_zpsyyh5zckk.jpg

 photo 18057127_10208716321535789_7568319916484566598_n_zpsiszauuky.jpg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *