Triển lãm tháng 5-2017

Tiếp theo tháng 4 bận rộn là một tháng 5 cũng ồn ào không kém. Space tiếp tục với guồng quay Triển lãm cả ở Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng.

Cùng xem lại 1 số hình ảnh chúng tôi đã thực hiện:

 photo 20630018_1098104200324746_288818649_o_zps6glw8ckj.jpg

 photo 20628946_1098104196991413_747794923_o_zpsbfhtu6gu.jpg

 photo 18882189_10208985148536296_2924263047327301697_n_zpsql0ai7du.jpg

 photo 18766028_10208985149896330_562153535553586421_n_zpsofvjt44e.jpg

 photo 18739979_10208985148096285_7140561574457118262_n_zpslwb11bok.jpg

 photo 18835766_10208985149376317_2637546473581413282_n_zpstrsxn84n.jpg

 photo 18835611_10208985150736351_2972136866379796192_n_zpseytpmih9.jpg

 photo 18767627_10208985150456344_3302331739430737753_n_zpshfeqwd8w.jpg

 photo 18813411_10208985150936356_8579786938607632873_n_zpsyv4pa5wz.jpg

 photo 18485625_10208843505395306_4172369430885530410_n_zpsdh7b1ew8.jpg

 photo 18447469_10208843504595286_4326601368703429166_n_zpsrn96pjrr.jpg

 photo 18425212_10208843497715114_7665296573325522817_n_zpszgenrqx5.jpg

 photo 18342738_10208843501315204_638831459571328043_n_zps1m2eqlym.jpg

 photo 18403022_10208843503355255_2786550337641972437_n_zps5sx4ty0g.jpg

 photo 18424001_10208843503755265_3235977699436203180_n_zps7fcr0kyd.jpg

 photo 18342704_10208843504235277_3298283104065586026_n_zpsa2abioqk.jpg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *