Triển lãm tháng 6-2017

Tháng 6 bắt đầu đã nóng bỏng, ngay đầu tháng văn phòng và xưởng sản xuất Space đã chia tay nhau đi các hướng với gần 30 gian hàng tại 4 tỉnh: Auto Expo Hanoi, ICT Comm HCM, Telefilm HCM, VIMF Bình Dương, Hàng VNCLC Đà Nẵng.

Một số gian hàng Space đã thiết kế và thi công:

 photo 18920520_10209044160531559_3532483818164323324_n_zpsimfx1uwz.jpg

 photo 18920520_10209044160531559_3532483818164323324_n_zpsimfx1uwz.jpg

 photo 18951226_10209044163131624_8175275782417999348_n_zps0dotzz5f.jpg

 photo 18922127_10209044164851667_5264839015061684094_n_zps5mwkixp2.jpg

 photo 18920451_10209044164491658_4863703818505903295_n_zpsuhbzzaoo.jpg

 photo 18921733_10209044163571635_5122227277448679666_n_zpssqc4jtes.jpg

 photo 18921864_10209044167251727_7035479258710903262_n_zpsrqvdxkaz.jpg

 photo 18893199_10209044164011646_4101473649427260478_n_zpsre0uqgcg.jpg

 photo 18839366_10209044163771640_2587341323894421101_n_zpsflexvixe.jpg

 photo 19030628_10209044160731564_799802843282281467_n_zpsqf3o4nbc.jpg

 photo 19030250_10209044167891743_7032260622788399285_n_zpszgwkv4lq.jpg

 photo 18952809_10209044160931569_1980071364271697204_n_zpsdn7j1zx5.jpg

 photo 18951277_10209044162131599_1180257376830187532_n_zpsnkepbzxu.jpg

 photo 18951237_10209044162931619_4254730409691322865_n_zpsg27d8vox.jpg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *