Nguyễn Tiến

Quản lý sản xuất

Kĩ sư Xây Dựng

Trở thành thành viên của Space từ năm 2011 với vị trí giám sát công trình. Với quan điểm “Tất cả mọi việc muốn làm tốt, cần phải có sự chuẩn bị chu đáo”, từng bước anh đã phát triển để quản lý bộ phận sản xuất của Space.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *