Các booth trong Triển lãm Secutech và VN Pharma
Các booth trong Triển lãm Vietbeauty 23-25/8/2017